Investor relations  

Finansiell kalender

2022-02-11    Bokslutskommuniké för 2021
2022-04-14    Publicering av Årsredovisning 2021
2022-04-22    Delårsrapport Q1 2022
2022-05-18    Årsstämma 2022
2022-08-19    Delårsrapport Q2 2022
2022-10-21    Delårsrapport Q3 2022
2023-02-10    Bokslutskommuniké för 2022

 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.