Investor relations  

Finansiell kalender

2021-10-22    Delårsrapport Q3 2021
2022-02-11    Bokslutskommuniké för 2021
2022-04-15    Publicering av Årsredovisning 2021
2022-04-22    Delårsrapport Q1 2022
2022-05-18    Årsstämma 2022
2022-08-19    Delårsrapport Q2 2022
2022-10-21    Delårsrapport Q3 2022


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.