Investor relations  

Finansiell kalender

2020-02-14    Bokslutskommuniké för 2019
2020-04-16    Publicering av Årsredovisning 2019
2020-04-24    Delårsrapport Q1 2020
2020-05-14    Årsstämma 2020
2020-08-18    Delårsrapport Q2 2020
2020-10-23    Delårsrapport Q3 2020

PRENUMERERA