Investor relations  

Finansiell kalender

2021-02-12    Bokslutskommuniké för 2020
2021-04-16    Publicering av Årsredovisning 2020
2021-04-23    Delårsrapport Q1 2021
2021-05-18    Årsstämma 2021
2021-08-20    Delårsrapport Q2 2021
2021-10-22    Delårsrapport Q3 2021


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.