Investor relations  

Extra bolagsstämma 2018

Tid: Tisdagen den 11 september 2018, kl. 09.00
Plats: Hos bolagets Certified Adviser, Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Här hittar du alla dokument som rör extra bolagsstämman:

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

PRENUMERERA

[cision_subscribe]