Investor relations  

Extra bolagsstämma 2020

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Här hittar du alla dokument som rör den extra bolagsstämman:

Protokoll extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

PRENUMERERA

[cision_subscribe]