Investor relations  

Extra bolagsstämma 2019

Tid: Fredagen den 22 november, 2019 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Här hittar du alla dokument som rör den extra bolagsstämman:

Protokoll Extra Bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsredovisning 2018

Styrelsen redogörelse över väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse över väsentliga händelser

Beslutsbilaga nyemission

PRENUMERERA

[cision_subscribe]