The Annual General Meeting (AGM) of shareholders is Impact Coating’s highest decision-making body, where shareholders exercise their influence over the company. An Extraordinary General Meeting can also be held when required. The Notice of shareholder meetings shall be made by announcement in ”Post- och Inrikes Tidningar” and on the Company’s website, no later than four weeks before the general meeting.

Årsstämma 2022

Tid: Onsdagen den 18 maj, 2022, kl. 14.00
Plats: Spektrum, Fridtunagatan 41, Linköping

 

Dokument

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmakt för ombud 2022

Årsredovisning 2022

VD-presentation årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Datum: Tisdagen den 18 maj, 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Dokument

Protokoll årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Fullmakt för ombud 2021

Förslag optionsprogram 2021_2024_1 anställda

Förslag optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter

Villkor optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter (Appendix A)

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma 2020

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Dokument

Protokoll extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsstämma 2020

Tid: Torsdagen den 14 maj, 2020 kl. 14.00
Plats: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

Med anledning av pågående COVID-19-pandemi beslutade Bolaget att justera arrangemanget så att hänsyn kunde tas till deltagares och medarbetares hälsa, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Årsstämman hölls därför i enklast tänkbara form. Mer information om hur arrangemanget förändrades finns att läsa i kallelsen till årsstämma.

Dokument

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Årsredovisning för 2019

Extra bolagsstämma 2019

Tid: Fredagen den 22 november, 2019 kl. 09.00
Plats: Hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

 

Dokument

Protokoll Extra Bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsredovisning 2018

Styrelsen redogörelse över väsentliga händelser

Beslutsbilaga nyemission

Årsstämma 2019

Tid: Onsdagen den 15 maj, kl 13.30
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping. Sal: Solot.

Dokument

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma 2019

Fullmakt för ombud 2019

Impact Coatings AB Årsredovisning för 2018

Extra bolagsstämma 2018

Tid: Tisdagen den 11 september 2018, kl. 09.00
Plats: Hos bolagets Certified Adviser, Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

 

Dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt för ombud

Årsstämma 2018

Tid: Torsdagen den 17 maj 2018, kl. 13.00
Plats: Impact Coatings lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping

Här hittar du alla dokument som rör årsstämman:

Dokument

Protokoll årsstämma 2018

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Fullmakt för ombud 2018

Impact Coatings AB Årsredovisning för 2017

Företrädes- och nyemission 2017

Disclaimer

Access to this information is limited to persons resident and physically present in Sweden and to authorized persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside Canada, Japan, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland, United States of America.

Dokument

Emissionsprospekt

Informationsfolder om emissionen

Anmälningssedel – teckning utan stöd av teckningsrätter

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Kommuniké extra bolagsstämma Impact Coatings AB (publ) 2017-11-23