Investor relations  

Årsstämma 2020

Tid: Torsdagen den 14 maj, 2020 kl. 14.00
Plats: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

Med anledning av pågående COVID-19-pandemi beslutade Bolaget att justera arrangemanget så att hänsyn kunde tas till deltagares och medarbetares hälsa, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Årsstämman hölls därför i enklast tänkbara form. Mer information om hur arrangemanget förändrades finns att läsa i kallelsen till årsstämman.

Här hittar du alla dokument som rör årsstämman:

Protokoll Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Fullmakt för ombud 2020

Årsredovisning för 2019