Investor Relations

Impact-aktien noterades den 19 november 2004 på Stockholmsbörsens Nya Marknaden, numera First North och kan därför handlas i SAX-systemet. Bolagets certified adviser är Remium AB.

2007 genomfördes en split 4:1 samt en nyemission om ca 70 mkr. Ytterligare nyemissioner genomfördes 2010, 2013 och 2014 om totalt ca 115 mkr.

Rapporttillfällen

- Årsstämma 2017: 19:e maj
- Delårsrapport kvartal 1 2017: 21:e april
- Delårsrapport kvartal 2 2017: 18:e augusti
- Delårsrapport kvartal 3 2017: 27:e oktober
- Bokslutskommuniké för 2017: 16:a februari 2018

Styrelse och ledning

Henrik Ljungcrantz, koncernchef Impact Coatings AB (publ)
Född 1964. En av grundarna av Impact Coatings och verksam i bolaget sedan 1997. VD 2002-2014. Styrelseledamot sedan 2015. Tekn.Dr, disputerad inom tunnfilmsfysik 1995.

Göran Felldin, styrelseledamot
Född 1956. Tidigare styrelsemedlem i Impact Coatings under åren 2007 till 2012. Medgrundare till affärssytemsutvecklaren Intentia AB, VD och affärsutvecklare i ett antal startup-bolag. Rådgivare och strateg i ett flertal styrelser, bolagsledningar och till Örebro universitet. Bott och arbetat i Asia Pacific och Kalifornien. Starkt fokus på hållbar marknadsföring, kommunikation och försäljning.

Jan-Eric Sundgren, styrelseledamot
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2015. Senior adviser to the CEO, Volvo Group. Styrelseledamot i Hogia AB. Styrelseordförande i Swedish Technical Research Institute SP. Medlem i European Research Innovation Area Board ERIAB. Ordförande i the working group för Research, Technology and Innovation vid Business Europe. Ordförande i FoU referensgruppen, Teknikföretagen. Tidigare Senior Vice President Public and Environmental Affairs, Volvo Group samt rektor vid Chalmers.

Lars Erik Nordell, styrelseordförande
Född 1952. Styrelseledamot sedan 2008. VD för Nordell & Partner AB samt sitter i styrelsen för Dynamic Code AB och Ekologiskt Skandinavien AB samt är styrelseordförande i Grundtuben AB. Arbetar med affärsutveckling med styrelsen som plattform och har varit styrelseledamot i ett 25-tal bolag och organisationer, bland annat Kreatel Communications AB, XPON Card Group 1996-2006, Kjessler & Mannerstråle 1997-2006 samt Styrelseakademin i Östergötland 2000-2005.

Christian Sahlén, styrelseledamot
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2016. VP ACTIA Nordic AB sedan 2008 med ansvar för affärsutveckling och teknisk strategi sitter i ledningsgruppen. Lång erfarenhet av försäljning till fordonsindustrin. Tidigare erfarenheter: Varit med som marknadschef att bygga upp NIRA Dynamics AB (deltog även vid försäljningen av bolaget till en av kunderna AUDI Electronic Ventures AG efter 5 år). Var under många år Business Director på Autoliv Electronics AB för Ford Europe (inkl. Jaguar, LandRover, Volvo Cars och Aston Martin) har suttit i ledningsgruppen både på Autoliv Electronics AB och NIRA Dynamics AB under hans tid på dessa bolag.

 

© 2017 Impact Coatings